Projekty ukończone

Poniżej prezentujemy już ukończone projekty zrealizowane w naszym kole:1030781_calculator_ballpoint_pen_and_paper

 

 

 

2016:

  • Symulacja dynamiki pieszych w oparciu o Social Force
  • Symulacja ruchu samochodowego w oparciu o paradygmat data-driven modeling

2015:

  • Symulacja Szermierki – konfrontacja światu wirtualnego z rzeczywistym
  • Artifical City – system agentowy do symulacji oraz predykcji ruchu miejskiego

2014:

2013:

2012:

  • URBANSIM – symulator prędkości przemieszczania się w terenach zurbanizowanych
  • Social trends – predykcja trendów w społeczeństwie na podstawie analizy zachowania wybranych węzłów sieci kontaktów

2011:

2010:

2009:

2008:

  • TrafficSim
  • Forest Fire