Systemy Lindenmayera, czyli algoytmiczne piękno roślin

Systemy Lindenmayera były początkowo wykorzystywane do badania rozwoju prostych organizmów wielokomórkowych. Po wprowadzeniu odpowiedniej interpretacji graficznej, zaczęły być używane do modelowania większych roślin. Mogą też być wykorzystane do generowania fraktali.

Celem naszej pracy jest pokazanie przynajmniej części możliwości, jakie dają systemy Lindenmayera w modelowaniu trójwymiarowych roślin. Oto przykładowy efekt działania naszego programu:

Przykładowa roślina, jaką udało nam się wygenerować na podstawie pewnego systemu Lindenmayera
Przykładowa roślina, jaką udało nam się wygenerować na podstawie pewnego systemu Lindenmayera

Autorzy:

Artur KOPACZ

Sławomir KRÓL