Symulacja zajmowania miejsc i zachowania ludzi w pojazdach komunikacji miejskiej oraz na przystankach

Projekt obejmował stworzenie symulacji ruchu i zachowań ludzi na przystankach oraz w pojazdach komunikacji miejskiej. W projekcie ludzie są reprezentowani jako agenci. Przyjęta reprezentacja uwzględnia różne, indywidualne cechy agenta jak: płeć, wiek, uprzejmość i zmęczenie.
Model ma być bliski rzeczywistości i uwzględniać przepływy rzeczywistych potoków pasażerskich. Ludzie, zaczynając od przystanku, muszą podejść do wybranych drzwi, pozwolić wyjść pasażerom opuszczającym pojazd, wejść do środka, jeśli potrzebują skasować bilet, zająć miejsce stojące lub siedzące oraz ostatecznie opuścić pojazd na wybranym przystanku.

Przykładowy schemat pojazdu komunikacji miejskiej. Na rysunku widoczny autobus Solaris Urbino III 18
Przykładowy schemat pojazdu komunikacji miejskiej. Na rysunku widoczny autobus Solaris Urbino III 18

Również w samym pojeździe zastosowane zostały różne modele zachowywania się ludzi np. ustępowanie miejsca itd.

Widok symulacji dla tramwaju NGT-6. Ludzie oznaczeni jako kolorowe prostokąty. Kolory odzwierciedlają cechy agentów: płeć, wiek, uprzejmość i zmęczenie.
Widok symulacji dla tramwaju NGT-6. Ludzie oznaczeni jako kolorowe prostokąty. Kolory odzwierciedlają cechy agentów: płeć, wiek, uprzejmość i zmęczenie.

Autorzy: Grażyna GOLAKIEWICZ, Michał CZAJKA