Działalność

990536_class_roomZajmujemy się realizacją różnych projektów z dziedziny: Modelowania i symulacji, Agent – based modeling, Cellular Automata, Ambient Intelligence itd.

Oprócz zaangażowania w projekty, nasze koło organizuje i bierze udział w różnych przedsięwzięciach związanych z ruchem naukowym na AGH.  Staramy się organizować wykłady i spotkania z ciekawymi ludźmi z branży informatycznej (ale nie tylko), jak również warsztaty związane z tą tematyką. Poniżej opisaliśmy kilka przykładowych, ciekawych wydarzeń z naszej działalności :

Rok akademicki 2016/2017

 • Projekt Estimote Location Beacon został doceniony przez Fundację dla AGH i uzyskał dofinasowanie w tegorocznym konkursie
 • Warsztaty Glider Academy czyli jak tworzyć profesjonalne symulacje komputerowe
 • How to become a Mobile Applications Software Engineer? spotkanie w zakresie kształcenia umiejętności zawodowych

Rok akademicki 2015/2016

 • W ramach 46 edycji konkursu na najlepsze prace dyplomowe I i II stopnia w dziedzinie transportu, organizowanego przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej o/ w Krakowie dwie prace inżynierskie z naszego koła uzyskały nagrody: 1 miejsce Paweł Kłeczek „Symulacja ruchu ludzi w galerii handlowej” oraz wyróżnienie Jakub Rakoczy „Symulacja ewakuacji tunelu w warunkach ewakuacji”
 • Organizacja wykładu otwartego Application of Markov processes in transport systems modelling dr Pavel Hrabak z Institute of Information Theory and Automation, Czech Academy of Sciences.
 • Organizacja wykładu otwartego: Programming Cellular Automata with GPGPU dr Davide Spataro z Department of Mathematics High Performance Computing Centre University of Calabria.
 • Przeprowadzenie warsztatów informatycznych dla dzieci z Szkoły Podstawowej Nr 164

Rok akademicki 2014/2015

 • Zdobycie I miejsca w ogólnopolskim konkursie prac dyplomowych zorganizowanym przez Zarząd Główny Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa z Siedzibą w Warszawie za pracę Modelowanie pożaru budynków autorstwa członków koła Glider Artura Karpa oraz Szymona Łukasika.
 • zdobycie I miejsca w konkursie na najlepszą pracę inżynierską zorganizowaną przez centrum ISI (Inteligentnych Systemów Informatycznych) przez Michała Lenarta oraz Mateusza Rzeszutka działające pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Rok akademicki 2013/2014

 • Cykl seminariów Genetic Programming z prof. Janikowem z University of Missouri dotyczących  programowania genetycznego i innych metod sztucznej inteligencji.
 • Organizacja międzynarodowej konferencji ACRI 2014 odbywającej się w Krakowie dniach 22- 25 września 2014, AGH

Rok akademicki 2012/2013

 • Zdobycie I miejsca w ogólnopolskim konkursie prac dyplomowych zorganizowanym przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa za pracę Modelowanie ewakuacji pieszych autorstwa członków koła Glider mgr inż. Wojciecha Myśliwca oraz mgr inż. Roberta Lubasia.
 • Organizacja otwartych wykładów poświęconych modelowaniu i symulacji z prof Georgiosem Ch. Sirakoulisem z DUTH University of Thrace
 • Współpraca z University of Calabria – model Sciara oparty na GPU

Rok akademicki 2011/2012

 • Grant rektorski – SimComp 2012 – zorganizowaliśmy dwuetapowy  ogólnopolski konkurs symulacji komputerowej SimComp 2012. Jego finał odbył się 1 czerwca na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej.
 • Udział w XLIX Sesji Studenckich Kół Naukowych AGH – zdobyliśmy II i III-cie miejsce w Sekcji Informatyki Stosowanej

Rok akademicki 2010/2011

 • Uniwersytet Dzieci – w ramach współpracy Uniwersytetu Dzieci z AGH, członkowie naszego koła prowadzą zajęcia praktyczno-teoretyczne z zakresu symulacji komputerowych (w ramach programu Mistrz i Uczeń). Odbywają się one w salach laboratoryjnych naszej uczelni, pod okiem dr inż. Jarosława Wąsa.
 • Wykłady z cyklu Game Development – kontynuacja wcześniejszych wykładów związanych z tematyką tworzenia gier. Artur Grzegorczyn z Madman Theory Games opowiadał o łączeniu twórczości i motywacji z przemysłowym podejściem w gamedevie.
 • Grant rektorski – SKNnet – wraz z kołem naukowym Synergy realizowaliśmy dofinansowany ze środków grantu rektorskiego projekt intranetu dla Krakowskich kół naukowych.
 • Grant rektorski – Monitoring imprez masowych – kolejnym grantem jakim są zajmowaliśmy był projekt rozwiązania pozwalającego na monitoring imprez masowych z analiza obrazu z kamery oraz krótkoterminową symulacją zachowania tłumu.
 • Udział w XLVIII Sesji Studenckich Kół Naukowych AGH – gdzie udało nam się zdobyć II miejsce oraz dwa wyróżnienia w Sekcji Informatyki Stosowanej oraz III miejsce w Sekcji Przedsiębiorczości, Jakości, Zarządzania i Finansów

Rok akademicki 2009/2010

 • Organizacja wykładów Game Development – wykłady poświęcone tworzeniu gier komputerowych, prowadzone m.in. przez Pawła Wedera z firmy Reality Pump (twórcy m.in. gry „Two Worlds”), oraz Michała Drobota który jest wykładowcą na Europejskiej Akademii Gier Komputerowych w Krakowie.
 • Udział w XLVII Sesji Studenckich Kół Naukowych AGH – gdzie udało nam się zdobyć II-gie miejsce, oraz wyróżnienie w Sekcji Informatyki Stosowanej, oraz I-sze miejsce w Sekcji Przedsiębiorczości, Jakości, Zarządzania i Finansów.

Rok akademicki 2008/2009

 • Szkolenie NetBeans Platform Certified –  szkolenie organizowane przez Polish Java User Group w Krakowie, którego współorganizatorem był Glider. Szkolenie miało na celu wykształcenie studentów w stosowaniu nowoczesnych metod tworzenia Bogatych Aplikacji Klienckich (RCA) przy wykorzystaniu NetBeans Platform. Szkolenie prowadzone było przez Panów Geertjan Wielenga, Antonem Epple oraz Karol Harezlak – odpowiedzialny za moduł Mobility NetBeans IDE.
 • Udział w XLVI Sesji Studenckich Kół Naukowych AGH – gdzie udało nam się zdobyć I-sze i III-cie miejsce w Sekcji Informatyki Stosowanej