O nas

1138723_futureJako koło działamy od maja 2008 roku. Jednakże historia powstania koła sięga lutego 2008 kiedy to pracowaliśmy nad projektami zaliczeniowymi z przedmiotu Symulacja i Sterowanie Procesów Dyskretnych (realizowanego w ramach kierunku Informatyka Stosowana na naszym wydziale). Tematyką projektów były różne zastosowania automatów komórkowych, a opiekunem tych projektów był dr hab. inż. Jarosław Wąs, prof AGH., który jest specjalistą w tej tematyce. Nasze projekty okazały się na tyle udane i zaawansowane, że prof. Wąs zaproponował nam dalszy ich rozwój oraz prezentację w ramach sesji kół naukowych na naszej uczelni. A do tego potrzebne było koło naukowe… i tak się to wszystko zaczęło 🙂

Tematyka i działalność koła

Głównym obszarem zainteresowania i działalności koła jest obszar informatyki zajmujący się badaniem, rozwojem i symulacją systemów złożonych (ang. complex systems). W szczególności zajmujemy się takimi zagadnieniami jak:

  • Automaty komórkowe
  • Systemy złożone i multiagentowe
  • Sztuczna inteligencja
  • Wspomaganie podejmowania decyzji
  • Algorytmy grafowe
  • Zastosowanie symulacji w medycynie, przemyśle i ekonomii

 

Głównymi obszarami działalności koła są:

  • Realizacja projektów informatycznych dotyczących wspomnianych zagadnień – głównie poprzez analizę, projektowanie i implementację badawczych, eksperymentalnych i edukacyjnych aplikacji stworzonych w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne
  • Organizacja wykładów i seminariów
  • Udział w sesjach kół naukowych Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie
  • Współpraca z pracownikami naukowymi AGH

Statut koła