System optymalizacji produkcji w kopalniach węgla kamiennego

Celem pracy było przygotowanie programu przydzielającego maszyny górnicze do wyrobisk tak, by wydobycie było jak najbliższe planowanemu. Dane wejściowe zawierają informacje o wyrobiskach planowanych do eksploatacji, zestawy maszyn i urządzeń przeznaczonych do prac oraz macierz alokacji wraz z określeniem możliwości przyporządkowania zestawów do wyrobisk ścianowych. Ponadto wprowadzane są również wielkości postępu dla układów wyrobisko-zestaw oraz planowane wydobycie w analizowanym okresie. Działanie systemu polega na wygenerowaniu wariantów możliwego wyposażenia robót górniczych w analizowanym okresie i ich oceny z wykorzystaniem odpowiednio zaprojektowanego algorytmu ewolucyjnego.
180
Ocena osobników w algorytmie opiera się m.in. na odwzorowaniu planowanych robót na sieci czynności i wyznaczeniu wielkości wydobycia.

Zrzut ekranu z wynikiem działania programu.
Zrzut ekranu z wynikiem działania programu.

Program został napisany w języku C++. Wprowadzenie danych odbywa się przy pomocy kreatora lub z wcześniej zapisanego pliku, ich ewentualną edycję i zapisanie na dysku. Liczba iteracji algorytmu genetycznego jest wprowadzana ręcznie. Po zakończeniu działania algorytmu wydobycie dla najlepszego osobnika wizualizowane jest na wykresie, dodatkowo można wyświetlić macierz przydziałów zestawów do wyrobisk.

Autorzy: Krzysztof MALINOWSKI, Karol TAJDUŚ, Grzegorz ZĘBALSKI