Symulacja rozprzestrzeniania się dymu i ognia w oparciu o automaty komórkowe

Zakres pracy obejmuje stworzenie symulacji rozchodzenia się dymu i ognia na podstawie automatów komórkowych, a także jej wizualizację. Celem badań jest jak najdokładniejsze odzwierciedlenie rzeczywistego rozprzestrzeniania się dymu i ognia podczas pożaru. Nacisk w pracy kładziony jest zarówno na wiarygodne obliczenia jak
i wizualizację. Potrzebne obliczenia przeprowadzane będą w czasie rzeczywistym. Projekt, poza samą symulacją obejmuje również kalibrację oraz walidację stworzonego modelu. Wstępny plan pracy przewiduje porównanie efektów symulacji przeprowadzonej przy użyciu automatów komórkowych ze znanymi metodami wykorzystującymi między innymi mechanikę płynów. W planach jest także, w miarę możliwości, przetestowanie opracowanego algorytmu w kontrolowanych warunkach rzeczywistych. Praca uwzględnia możliwość późniejszej integracji z projektem ewakuacji osób z pomieszczenia w celu opracowania spójnego systemu obrazującego sytuację pożarową, który mógłby służyć pracownikom straży pożarnej i innym specjalistom w celu ratowania życia ludzkiego.  W celu napisania symulacji wykorzystany został język C++ oraz biblioteka OpenGL.

Autorzy: Dorota WOJTAŁÓW, Jacek ZŁYDACH, Szymon ŁUKASIK, Artur KARP

A00600jednoPokojowy1TempjednoPokojowy12