Symulacja dynamiki pieszych w oparciu o systemy multiagentowe

W ostatnich latach znacznie wzrosło zainteresowanie zagadnieniem symulacji ruchu pieszego. Głównym powodem jest fakt, że symulacja może dostarczyć informacji o jakości planowanego przedsięwzięcia jeszcze przed jego rozpoczęciem, potrafi wychwycić błędy i wybrać lepsze rozwiązanie, a także zapobiec ewentualnym tragediom określając czas ewakuacji z danego obiektu.

Symulacja jest mniej kosztownym rozwiązaniem niż przeprowadzenie rzeczywistych testów, dzięki temu jeszcze w fazie planowania obiektu (budynku, statku, samolotu, itp.) można zebrać dane odnośnie spełniania pewnych warunków bezpieczeństwa oraz zapewnić większy poziom bezpieczeństwa podczas imprez masowych.

Celem pracy było przedstawienie proponowanego modelu symulacji tłumu opierającego się na systemach multiagentowych i automatach komórkowych oraz jego implementacja. Jako środowisko do prezentacji dynamiki pieszych wybrana została galeria handlowa. Przestrzeń zdyskretyzowana została do dwuwymiarowej siatki. Kolejne etapy pracy nad projektem obejmowały zaprojektowanie algorytmów ruchu agenta, opracowanie mechanizmu wczytywania map budynków, wyznaczanie optymalnej drogi do zadanego celu, stworzenie interfejsu aplikacji oraz wizualizacji procesu symulacji. Zebrane wyniki poddane zostały walidacji pod względem ich zgodności z danymi dotyczącymi ruchu pieszego.

Dodatkowo utworzona została mapa realnego obiektu, Galerii Słonecznej w Radomiu, w postaci umożliwiającej wczytanie jej planu z pliku.
Aplikacja umożliwia pracę w dwóch trybach: ruchu swobodnego oraz ewakuacji. Umożliwia m.in. wyznaczenie czasu potrzebnego do ewakuacji całego budynku, efektywne projektowanie wyjść ewakuacyjnych, projektowanie punktów gastronomicznych i toalet, rozplanowywanie sklepów różnego typu. Sposób implementacji zakłada również możliwość dalszego rozwijania projektu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *