Symulacja rozprzestrzeniania się lawy

Symulacja rozprzestrzeniania się lawy po wybuchu wulkanu jest niezwykle interesującym zagadnieniem mającym ponadto praktyczne zastosowania. Dzięki niej można w wiarygodny sposób określić kierunek oraz prędkość rozchodzenia się lawy, przez co można skuteczniej przeprowadzać m.in. ewakuację ludności z terenów narażonych na dostanie się lawy oraz zapobiegać wznoszeniu budynków mieszkalnych w obszarach najbardziej zagrożonych. Zachowanie się lawy zależy od wielu czynników: jej składu chemicznego (od którego zależą temperatuta twardnienia, gęstość, etc.), ukształtowania terenu. Mnogość parametrów i wielkość siatki, na której realizowana jest symulacja, mają wpływ na sporą złożoność tego problemu.

Nasz projekt jest implementacją algorytmu SCIARA, stworzonego przez włoskiego naukowca Willama Spataro. Algorytm opiera się na matematycznym modelu ciągłego automatu komórkowego. Stan danej komórki określają wysokość terenu, ilość lawy, oraz jej temperatura. Nasza implementacja jest wydajną, wielowątkową aplikacją napisaną w języku C++. Symulacja przebiega w czasie rzeczywistym, obraz jest generowany na bieżąco za pomocą biblioteki OpenGL.
Symulacja rozprzestrzeniania się lawy po wybuchu wulkanu jest niezwykle interesującym
zagadnieniem mającym ponadto praktyczne zastosowania. Dzięki niej można w wiarygodny sposób określić kierunek oraz prędkość rozchodzenia się lawy, przez co można skuteczniej przeprowadzać m.in. ewakuację ludności z terenów narażonych na dostanie się lawy oraz zapobiegać wznoszeniu budynków mieszkalnych w obszarach najbardziej zagrożonych. Zachowanie się lawy zależy od wielu czynników: jej składu chemicznego (od którego zależą temperatuta twardnienia, gęstość, etc.), ukształtowania terenu. Mnogość parametrów i wielkość siatki, na której realizowana jest symulacja, mają wpływ na sporą złożoność tego problemu. Nasz projekt jest implementacją algorytmu SCIARA, stworzonego przez włoskiego naukowca Willama Spataro. Algorytm opiera się na matematycznym modelu ciągłego automatu komórkowego. Stan danej komórki określają wysokość terenu, ilość lawy, oraz jej temperatura.Nasza implementacja jest wydajną, wielowątkową aplikacją napisaną w języku C++. Symulacja przebiega w czasie rzeczywistym, obraz jest generowany na bieżąco za pomocą biblioteki OpenGL.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *